Hem Düşük Maliyetli Hem De %100 Çevre Dostu

TRAC's Descaler™ su soğutmalı ekipmanın içinde taşa benzer madde oluşturan tatlı su tartarını çözmek için tasarlanmış güvenli biyo parçalanabilen tartar gidericidir. Ekipmanınızın soğutma sistemindeki tartar kalıntıları ısı transfer hızını önemli derecede azaltır. 1/64” kadar az tartar oluşumu sistem etkinliğini %15 oranında azaltabilir. Sonuç olarak sistem aşırı ısınır. Oda sıcaklığında kullanılan, Descaler™ ekipmanınızda güvenli şekilde tekrar sirküle eder. Bu hafif çözelti ulaşılması zor alanlara işler ve sisteminizi ilk durumuna getirerek yıllarca biriken tartarı temizler.

Kullanım Alanları
Trac’s Descaler™ aşağıda belirtilen sistemlerde güvenli şekilde kullanılabilir:
 • Motor tatlı su soğutma sistemi
 • Kazan
 • Soğutma kulesi
 • Kondensatör
 • Soğutucular
 • Isı eşanjörleri
 • A rıtma kuleleri
 • Kompresör
 • P ompa
 • Radyatör
 • E vaporatör
 • P arçalar
Faydaları
 • Trac’s Descaler™ kullanıcı, ekipman ve çevre için güvenlidir.
 • Trac’s Descaler™ plastik, metal, lastik, fiberglas, vinil, ahşap veya boya dahil çoğu yüzeyin özelliğine zarar vermez.
 • Trac’s Descaler™ çinko anot, kalay veya galvanize madde gibi çinko esaslı metallerle Kullanıldığında dikkat edilmelidir.
 • Trac’s Descaler™ biyolojik olarak parçalanabilir & kanalizasyon sisteminde atılabilir.
 • Trac’s Descaler™ tehlikeli madde bölümü (başlık 22), Kaliforniya balık toksisite analiz testini geçmiştir ve NSF uluslararası standardına 60 uyar.
 • Güncel EPA ilkelerine göre Trac’s Descler ™ yanıcı olmayan ürün olarak sınıflandırılır.
Kullanım Talimatları
 • Doğru akışı sağlamak için yıkama işlemi sırasında termostatı çıkarın
 • Motordan soğutucu sıvıyı boşaltın ve soğutucu sıvının tamamen temizlendiğinden emin olmak için temiz suyla yıkayın.
 • Sistemi önceden karıştırılmış su ve Trac Descaler Concentrate ® çözeltisi ile doldurun (doğru seyreltme oranı için ürün etiketine bakın)
 • İç soğutma kanallarından çözeltiyi sirküle etmek için motoru çalıştırın. Motoru 4 saat çalıştırın.
 • Çözeltiyi boşaltın ve TRAC Desclar ® çözeltisi izleri temizlenene kadar sistemi yıkayın.
 • Dren valfını kapatın, termostatı değiştirin ve motoru motor soğutucu sıvısı ile tekrar doldurun (üretici spesifikasyonuna bakın)